Zarządzanie jakością w projektach informatycznych

W odpowiedzi na oczekiwania naszych klientów przygotowaliśmy szkolenie omawiające zagadnienia i zawierające elementy know-how, które są podstawą naszej pracy doradczej. Udział w szkoleniu umożliwia zapoznanie się z zagadnieniami zarządzania jakością w projektach informatycznych.


Zarządzanie jakością w projektach informatycznychOpis szkolenia:


Zarządzanie jakością jest elementem metodyk zarządzania projektami, niemniej jakość jest często istotnym czynnikiem wpływającym na postrzeganie projektu w kategoriach sukcesu. Szkolenie skupia się na omówieniu zagadnień związanych z jakością takich jak zapewnienie jakości, kontrola jakości oraz zarządzanie jakością. Pozwala na zrozumienie wpływu działań projakościowych na końcową jakość produktu.
 

  Szkolenie jest przeznaczone dla:

 • Początkujących i przyszłych kierowników projektów
 • Kierowników projektów, chcących uporządkować wiedzę z zakresu zarządzania jakością
 • Członków zespołów projektowych
 • Testerów
  Po zakończeniu szkolenia uczestnicy powinni:

 • Wiedzieć czym jest jakość
 • Rozumieć procesy wpływające na końcową jakość produktu
 • Potrafić planować jakość w projekcie
 • Znać metody testowania oprogramowania
 • Potrafić ocenić jakość w stosunku do jakości oczekiwanej

Czas trwania szkolenia:

1 dzień

Forma prowadzenia zajęć:

Wykład połączony z dyskusją, ćwiczenia indywidualne i w grupach, pytania i odpowiedzi podsumowujące najważniejsze zagadnienia.

Program szkolenia:


Dzień 1.

 • Czym jest jakość - wprowadzenie
 • Jakość w projekcie – zapewnienie jakości, planowanie jakości, kontrola jakości oraz zarządzanie jakością
 • Jakość od strony formalnej
 • Organizacja zespołu projektowego
 • Metody testowania właściwe dla systemów informatycznych
 • Narzędzia wspierające zarządzanie jakością
 • Audyt jakości
Zapytaj o wolne terminy na szkoleniach...

Lepszy punkt widzenia

Sprawdź nasząofertę

Nasze produkty:

Doradztwo 

więcej...

Szkolenia

więcej...

Wdrożenia JIRA

więcej...

Kontroling projektowy

więcej...