Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych - szkolenie podstawowe

Opis szkolenia:

Szkolenie o charakterze podstawowym przeznaczone jest dla wszystkich pracowników firmy, których dotyczy zagadnienie przetwarzania danych osobowych oraz innych informacji chronionych prawem oraz potrzebami biznesowymi danej organizacji. Całość wykładu, o charakterze interaktywnym połączona jest z prezentacją szeregu interesujących przykładów, a także omówieniem najnowszych tendencji w zakresie praktycznego postrzegania i interpretacji obowiązujących przepisów, w szczególności stanowiska GIODO, orzeczeń sądowych (NSA) oraz ustaleń doktryny. Każde szkolenie poprzedzone będzie spotkaniem z przedstawicielem organizacji celem zapoznania się ze specyfiką jej funkcjonowania, aby cele szkolenia jak najpełniej dostosować je do oczekiwań słuchaczy. Każdy uczestnik otrzyma na zakończenie szkolenia zaświadczenie o jego ukończeniu, a na życzenie kierownictwa firmy możliwym jest również przeprowadzenie testu sprawdzającego. Obowiązujące w tym zakresie standardy przewidują, że każdy pracownik min. raz na dwa lata winien być przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa informacyjnego. Dotyczy to w szczególności osób nowozatrudnionych w organizacji.

Szkolenie jest przeznaczone dla:

 • Pracowników, których dotyczy zagadnienie przetwarzania danych osobowych oraz innych informacji chronionych prawem oraz potrzebami biznesowymi danej organizacji

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy powinni:

 • Znać zagadnienia związane przetwarzaniem danych osobowych
 • Znać zasady dotyczące ochrony danych osobowych i postępowania w przypadku wykrycia nieprzestrzegania tych zasad
 • Znać zasady dotyczące ochrony innych danych ważnych z biznesowego punktu widzenia organizacji

Czas trwania szkolenia:

1 dzień

Forma prowadzenia zajęć:

Interaktywny wykład połączony z dyskusją, pytania i odpowiedzi podsumowujące najważniejsze zagadnienia. 

Program szkolenia:


Dzień 1. 

 • Pojęcie bezpieczeństwa informacyjnego i jego znaczenie w działalności biznesowej oraz życiu prywatnym
 • Rodzaje informacji chronionych w organizacji oraz metody ich zabezpieczania
 • Podstawy prawne dot. bezpieczeństwa danych osobowych
 • Pojęcie danych osobowych w kontekście prowadzonej działalności zawodowej
 • Obszary przetwarzania danych osobowych w organizacji
 • Pojęcie, rola i zadania administratora danych
 • Realizacja obowiązku informacyjnego i prawa osób z tym związane
 • Prawne i faktyczne uwarunkowania przetwarzania danych osobowych
 • Organ ochrony danych osobowych (GIODO) i jego rola w systemie bezpieczeństwa informacyjnego
 • Rejestracja zbiorów danych osobowych
 • Odpowiedzialność związana z naruszeniem przepisów dot. bezpieczeństwa informacyjnego
 • Aspekty techniczno organizacyjne ochrony danych osobowych
 • Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
 • Dokumentacja związana z wdrożeniem i utrzymywaniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI)
Zapytaj o wolne terminy na szkoleniach...

Lepszy punkt widzenia

Sprawdź nasząofertę

Nasze produkty:

Doradztwo 

więcej...

Szkolenia

więcej...

Wdrożenia JIRA

więcej...

Kontroling projektowy

więcej...