Bezpieczeństwo informacji i danych osobowych - szkolenie zaawansowane

Opis szkolenia:

Szkolenie o charakterze zaawansowanym przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacyjne organizacji i przetwarzania danych osobowych oraz dla osób odpowiedzialnych za edukowanie pracowników firmy w tym zakresie. Całość zajęć ma charakter warsztatów i zawiera oprócz interaktywnej prezentacji także praktyczne ćwiczenia związane z opracowywaniem dokumentacji niezbędnej do zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Każdy uczestnik otrzymuje na zakończenie szkolenia zaświadczenie o jego ukończeniu, a na życzenie możliwe jest również przeprowadzenie testu sprawdzającego. 

Szkolenie jest przeznaczone dla:

 • Osób, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji w organizacji
 • Osób odpowiedzialnych za edukację pracowników firmy w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz zasad przetwarzania danych osobowych

Informacje organizacyjne

 • Termin szkolenia: 27.03.2014 – 28.03.2014
 • Miejsce szkolenia: Warszawa

Forma prowadzenia zajęć:

Interaktywny wykład połączony z dyskusją, pytania i odpowiedzi podsumowujące najważniejsze zagadnienia oraz warsztaty związane z tworzeniem i utrzymaniem dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI). 

Program szkolenia:

Dzień 1. 

 • Krótkie podsumowanie podstaw z zakresu bezpieczeństwa informacji i przetwarzania danych osobowych
  • Pojęcie bezpieczeństwa informacyjnego i jego znaczenie w działalności biznesowej oraz życiu prywatnym
  • Rodzaje informacji chronionych w organizacji oraz metody ich zabezpieczania
  • Podstawy prawne dot. bezpieczeństwa danych osobowych
  • Pojęcie, rola i zadania administratora danych
  • Pojęcie danych osobowych w kontekście prowadzonej działalności zawodowej
  • Obszary przetwarzania danych osobowych w organizacji
  • Realizacja obowiązku informacyjnego i prawa osób z tym związane
  • Prawne i faktyczne uwarunkowania przetwarzania danych osobowych
  • Organ ochrony danych osobowych (GIODO) i jego rola w systemie bezpieczeństwa informacyjnego
  • Odpowiedzialność związana z naruszeniem przepisów dot. bezpieczeństwa informacyjnego
  • Aspekty techniczno-organizacyjne ochrony danych osobowych
  • Najnowsze tendencje w zakresie praktycznego postrzegania i interpretacji obowiązujących przepisów, w szczególności stanowiska GIODO, orzeczeń sądowych (NSA) oraz ustaleń doktryny.
 • Zagrożenia dla bezpieczeństwa informacji
  • Socjotechnika w próbach nieuprawnionego dostępu do danych i ich kradzieży
  • Bezpieczeństwo korzystania z urządzeń mobilnych
  • Bezpieczeństwo w internecie
  • Zapobieganie wyciekom danych
  • Odpowiedzialność kadry zarządczej
  • Uwarunkowania prawne zagrożeń
  • Rola Rzecznika Praw Obywatelskich

Dzień 2. 

 • Część warsztatowa - dokumentacja związana z wdrożeniem i utrzymywaniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI)
  • Rejestracja zbiorów danych osobowych (prawidłowe przygotowanie wniosku, które zbiory zgłaszać, a które nie)
  • Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
  • Polityka bezpieczeństwa
  • Instrukcje Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

Lepszy punkt widzenia

Sprawdź nasząofertę

Nasze produkty:

Doradztwo 

więcej...

Szkolenia

więcej...

Wdrożenia JIRA

więcej...

Kontroling projektowy

więcej...