Doradztwo techniczne

Doradztwo techniczne

Usługa doradztwa technicznego polega na ocenie zaproponowanych przez dostawcę rozwiązań informatycznych lub wskazaniu optymalnych technologii w fazie przedprojektowej. Doradztwo techniczne ma na celu zminimalizowanie ryzyka przeskalowania rozwiązania lub użycia nieadekwatnych rozwiązań technicznych, często przyjmowanych tylko i wyłącznie ze względu na panujące trendy i mody. W skrajnych przypadkach użycie nieadekwatnych rozwiązań może zwiększyć koszt wdrożenia o kilka rzędów wielkości.
Przykładowe kroki jakie m.in. podejmujemy w ramach usługi:  

  • zbieramy wymagania biznesowe i techniczne na wszystkich poziomach decyzyjnych
  • badamy spójność wymagań biznesowych z technicznymi
  • uwzględniamy trendy IT
  • uwzględniamy wcześniejsze inwestycje
  • uwzględniamy planowany budżet na nową inwestycję
  • opracowujemy architekturę rozwiązania wraz z propozycjami i uzasadnieniem użycia konkretnych rozwiązań technicznych
Powrót...

Lepszy punkt widzenia

Sprawdź nasząofertę

Nasze produkty:

Doradztwo 

więcej...

Szkolenia

więcej...

Wdrożenia JIRA

więcej...

Kontroling projektowy

więcej...