Doradztwo w zakresie analizy biznesowej

Doradztwo w zakresie analizy biznesowej

Doświadczenie pokazuje jak skomplikowanym procesem jest analiza biznesowa. Popełnienie błędu na tym etapie projektu powoduje największe nadplanowe koszty projektu. Niezależne spojrzenie na produkty analityczne pozwala ocenić ich jakość i zmniejsza ryzyko popełnienia błędów przy budowie rozwiązań informatycznych. W szczególnym przypadku usługa może oznaczać przeprowadzenie całego procesu analizy biznesowej.
Przykładowe kroki jakie m.in. podejmujemy w ramach usługi:

  • weryfikujemy dostarczone wcześniej produkty analityczne z oczekiwaniami biznesu na różnych poziomach decyzyjnych
  • badamy spójność i kompletność opisanych procesów
  • badamy stopień optymalizacji procesów
Powrót...

Lepszy punkt widzenia

Sprawdź nasząofertę

Nasze produkty:

Doradztwo 

więcej...

Szkolenia

więcej...

Wdrożenia JIRA

więcej...

Kontroling projektowy

więcej...