Doradztwo informatyczne

Doradztwo informatyczne

Doradztwo informatyczne jest specyficznym rodzajem usługi. Teoretycznie jest to wsparcie w zakresie bieżących działań w obszarze IT, ale w praktyce jest to o wiele więcej. Oferując nasze usługi czesto spotykamy się z pytaniem 'po co nam zewnętrzni konsultanci?' lub ze stwierdzeniem 'nie widzimy dodatkowych korzyści ze współpracy z firmą doradczą'. Z reguły w dalszej rozmowie pada wyjaśnienie że firma lub instytucja ma już partnera, który świadczy jej kompleksowe usługi w zakresie informatyki. Doradza i wdraża. Tylko, czy aby na pewno jest to najlepsze rozwiązanie? Na szczęście firmy i instytucje coraz częściej mają swiadomość roli niezależnego doradztwa. Nie chodzi tutaj tylko o wsparcie w realizacji projektów, ale przede wszystkim o przyszłe korzyści. Inwestycja w informatykę może przynieść ogromne zyski, ale źle dobrany system IT może być prawdziwym utrapieniem dla organizacji i generować straty, których na pierwszy rzut oka wcale nie widać. Wszystko zależy od tego w oparciu o jakie założenia został zbudowany. I właśnie tutaj jest rola doradztwa i usług jakie oferujemy.

Nasza firma specjalizuje się w wsparciu procesów przygotowania i organizaowania projektu. Naszą rolą jest zwrócenie uwagi na aspekty organizacyjne i biznesowe przedsięwzięcia, które w istotny sposób wpływają na przebieg projektu i jego powodzenie, a które jednocześnie nie muszą być oczywiste dla osób, które nie są specjalistami z dziedziny informatyki. Dbamy także o takie zdefiniowanie założeń i wymagań - biznesowych i technicznych, aby docelowe rozwiązanie było optymalne dla organizacji i dawało jej faktyczne korzyści.
Czym się różnimy od dostawców świadczących kompleksowe usługi? Dla nas, zawsze, najważniejsze będzie uzasadnienie biznesowe przedsiewzięcia, które realizuje nasz klient. Dla dostawcy rozwiązania, zawsze, najważniejsze będzie jego własne uzasadnienie biznesowe realizowania projektu, czyli jego zyski.
W zakres naszych działań wspierających przygotowanie i organizowanie projektu wchodzą m.in:

  • zdefiniowanie uzasadnienia biznesowego dla przedsięwzięcia i kryteriów jego weryfikacji
  • zebranie wymagań biznesowych na wszystkich poziomach decyzyjnych i zbadanie ich wewnetrznej spójności
  • zebranie wymagań technicznych i zbadanie ich spójności z wymaganiami biznesowymi
  • opracowanie kompletnego zestawu wymagań do zapytania ofertowego
  • opracowanie szacunkowego kosztorysu przedsięwzięcia
  • wsparcie w formalnej i merytorycznej ocenie ofert oraz wskazanie najlepszej oferty
  • wsparcie podczas negocjacji z dostawcą w fazie podpisywania umowy

Nieco innym rodzajem usług doradczych w jakich specjalizuje się Puerta Logic jest modelowanie procesów organizacyjnych w działach IT. Usługa ta jest niczym innym jak modelowaniem procesu produkcji dla informatyki. Czerpiemy przy tym z doświadczeń jakie posiadamy z realizowania projektów w największych firmach IT w Polsce. Dlaczego nie wzorować się na tych, dla których informatyka jest podstawą istnienia? Więcej nt. usługi modelowania procesów IT...

Zachęcamy także do zapoznania się z pełną ofertą usług doradczych zgrupowanych w dwóch naszych produktach:

Puerta Logic Consulting dla instytucji publicznych

więcej...

Puerta logic Consulting dla biznesu

więcej...

 

Lepszy punkt widzenia

Sprawdź nasząofertę

Nasze produkty:

Doradztwo 

więcej...

Szkolenia

więcej...

Wdrożenia JIRA

więcej...

Kontroling projektowy

więcej...