Kontrloling projektowy

Kontrloling projektowy

Z doświadczenia wiemy jak często występują problemy z prawidłową oceną rentowności projektów. Naszymi klientami są firmy, które znajduą się na różnym etapie wdrażania rozwiązań kontrolingowych - od całkowitego ich braku, do zaawansowanych systemów. Nawet mimo posiadanych narzędzi, borykają się jednak z jednym lub kilkoma wymienionymi problemami:

  • w organizacji brakuje informacji o rentowności projektów, co uniemożliwia jakiekolwiek podejmowanie decyzji o ich rozpoczynaniu bądź zamykaniu
  • informacja o bilansowaniu projektów jest niepełna lub jej pozyskanie wymaga dużych nakładów pracy przy zaangażowaniu czasu osób kluczowych dla projektu
  • dostrzeżono praktyki dekretowania kosztów projektów nierentownych na projekty rentowne, i tym samym „zaciemniania” wyników - niekiedy prowadzi to do podejmowania decyzji niezgodnych z założeniami finansowymi
  • dostrzeżono problem ukrywania innych kosztów w kosztach projektów

Rozwiązania, które posiadamy pomagają rozwiązywać wymienione problemy lub minimalizować skutki nieprawidłowych działań podejmowanych przez project managerów lub osoby odpowiedzialne za projekty. 

Jeśli w/w zagadnienia są zidentyfikowane w Państwa firmie lub jeśli macie Państwo podejrzenia, że mogą występować tego rodzaju problemy zachęcamy do kontaktu. Nasi konsultanci pomogą ocenić sytuację i na tej podstawie przygotować propozycję rozwiązania

Lepszy punkt widzenia

Sprawdź nasząofertę

Nasze produkty:

Doradztwo 

więcej...

Szkolenia

więcej...

Wdrożenia JIRA

więcej...

Kontroling projektowy

więcej...