Organizowanie i prowadzenie projektów

W odpowiedzi na oczekiwania naszych klientów przygotowaliśmy szkolenie omawiające zagadnienia i zawierające elementy know-how, które są podstawą naszej pracy doradczej. Udział w szkoleniu umożliwia zapoznanie się z zagadnieniami zarządzania projektami w ujęciu wykraczającym poza metodyki takie jak PMI czy Prince2 oraz pozwala na późniejsze ich zastosowanie w nadzorowaniu prac wykonywaniych przez dostawcę rozwiązania informatycznego.


Organizowanie i prowadzenie projektów informatycznych po stronie zamawiającego system informatycznyOpis szkolenia:


Szkolenie omawia zagadnienia związane z planowaniem, organizowaniem i prowadzeniem przedsięwzięć informatycznych po stronie zamawiającego oraz ukazuje aspekty projektów informatycznych, które nie są ujęte w metodykach zarządzania projektami, a które jednocześnie są decydujące dla powodzenia tych projektów.

Firmy prywatne i instytucje publiczne często decydują się na zamówienie systemu informatycznego "szytego na miarę", realizującego ich wymagania i potrzeby biznesowe oraz dostosowanego do specyfiki organizacji. W tym celu organizowane są przetargi lub konkursy wyłaniające dostawcę. Później zamawiający aktywnie uczestniczy w prowadzeniu projektu i budowie systemu. Techniczna strona przedsięwzięcia spada praktycznie zawsze na zewnętrznego dostawcę. Właściwe sformułowanie wymagań, biznesowych i technicznych, przedstawienie ich w zapytaniu ofertowym, wybranie dostawcy oraz sama organizacja projektu informatycznego wymaga jednak sporej wiedzy, doświadczenia i znajomości zasad rządzących branżą IT. Sama znajomość metodyk zarządzania projektami jest niezbędną podstawą, jednak z reguły jest niewystarczająca. Uczestnicy tego szkolenia poznają, jak poradzić sobie z problemami pojawiającymi się w czasie trwania projektów informatycznych w sposób profesjonalny, minimalizując ryzyko niepowodzenia projektu.
 

  Szkolenie jest przeznaczone dla:

 • Początkujących i przyszłych kierowników projektów po stronie organizacji zamawiających systemy IT
 • Kierowników projektów po stronie organizacji zamawiających systemy IT, chcących uporządkować wiedzę z zakresu organizowania i prowadzenia przedsięwzięć informatycznych
 • Analityków biznesowych
 • Członków zespołów projektowych i osób nadzorujących projekty po stronie organizacji zamawiających systemy IT
  Po zakończeniu szkolenia uczestnicy powinni:

 • Znać zagadnienia związane z planowaniem i realizacją przedsięwzięć informatycznych
 • Znać zasady związane ze zbieraniem wymagań na systemy IT, ich dokumentowaniem oraz tworzeniem spójnych merytorycznie zapytań ofertowych
 • Umieć ocenić oferty i wyłonić dostawcę systemu IT
 • Znać zasady zarządzania wymaganiami w czasie trwania projektu
 • Znać podstawowe zasady i standardy zarządzania projektami

Czas trwania szkolenia:

2 dni

Forma prowadzenia zajęć:

Wykład połączony z dyskusją, ćwiczenia indywidualne i w grupach, pytania i odpowiedzi podsumowujące najważniejsze zagadnienia. 

Program szkolenia:


Dzień 1. 

 • Budowa i wdrażanie systemów informatycznych - wprowadzenie
 • Zbieranie wymagań na systemy IT
 • Dokumentowanie wymagań na systemy IT
 • Tworzenie zapytania ofertowego
 • Ocena i wybór najlepszej oferty
Dzień 2.
 • Zarządzanie projektem i kontakty z wykonawcą
 • Uczestnictwo w pracach analitycznych i w tworzeniu projektu technicznego systemu
 • Zarządzanie zmianą
 • Najczęściej stosowane standardy analityczne: UML, BPMN, XML Schema
 • Odbiór dokumentacji analitycznej i projektowej
 • Testy funkcjonalne i wydajnościowe systemu
 • Odbiór systemu
 • Utrzymanie systemu
Zapytaj o wolne terminy na szkoleniach...

Lepszy punkt widzenia

Sprawdź nasząofertę

Nasze produkty:

Doradztwo 

więcej...

Szkolenia

więcej...

Wdrożenia JIRA

więcej...

Kontroling projektowy

więcej...