Puerta Logic Training

Puerta Logic Training to nasz produkt szkoleniowy. Dla naszych klientów chących aktywnie poszerzać swoje kwalifikacje przygotowaliśmy ofertę szkoleniową, której tematyka jest zbieżna z oferowanymi przez nas usługami doradczymi. W ramach oferty Puerta Logic Training oferujemy nasze własne autorskie szkolenia.

Szczegółowy zakres szkoleń


Podstawy zarządzania projektami IT

więcej...

Zarządzanie jakością w projektach informatycznych

więcej...

Organizowanie i prowadzenie projektów informatycznych po stronie zamawiającego system informatyczny

więcej...


Bezpieczeństwo danych osobowych - szkolenie podstawoweBezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych - szkolenie zaawansowanePrawo zamówień publicznych w projekach IT

więcej...

Lepszy punkt widzenia

Sprawdź nasząofertę

Nasze produkty:

Doradztwo 

więcej...

Szkolenia

więcej...

Wdrożenia JIRA

więcej...

Kontroling projektowy

więcej...