Wspomaganie procesu pisania zapytań ofertowych

Wspomaganie procesu pisania zapytań ofertowych

Usługa skierowana jest do aktywnych odbiorców usług IT lub firm rozpoczynających proces informatyzacji. Polega ona na wsparciu zbierania wymagań do zapytania ofertowego i skompletowanie ich w taki sposób, aby potencjalni oferenci mogli we właściwy sposób ocenić skalę przedsięwzięcia. Jest to skuteczne obniżenie ryzyka niepowodzenia projektu już na etapie przedprojektowym. Usługa w szczególności może także sprowadzać się do całościowego opracowania zapytania ofertowego.
Przykładowe kroki jakie m.in. podejmujemy w ramach usługi:

  • zbieramy wymagania biznesowe i techniczne na wszystkich poziomach decyzyjnych
  • badamy wewnętrzną spójność i kompletność wymagań biznesowych
  • badamy spójność wymagań biznesowych z technicznymi
  • opracowujemy kompletny zestaw wymagań do zapytania ofertowego
  • opracowujemy szacunkowy kosztorys przedsięwzięcia
Powrót...

Lepszy punkt widzenia

Sprawdź nasząofertę

Nasze produkty:

Doradztwo 

więcej...

Szkolenia

więcej...

Wdrożenia JIRA

więcej...

Kontroling projektowy

więcej...