Puerta Logic Consulting dla instytucji publicznych

Puerta Logic Consulting dla instytucji publicznych

Osoby kierujące oraz nadzorujące projekty IT w administracji lub w instytucjach użyteczności publicznej poddane są wyjątkowej presji. Z jednej strony jest to zwyczajne dążenie do realizacji przedsięwzięcia i zakończenia go sukcesem, z drugiej - ogromna odpowiedzialność, związana z dysponowaniem publicznymi pieniędzmi. Dodatkowo realizacja planów poddana jest kontroli społecznej, w której uczestniczą m. in. media. Praca w takich warunkach jest szczególnym wyzwaniem.

Kontrakty z instytucjami użyteczności publicznej, a w szczególności z administracją uchodzą za bardzo lukratywne. Dla wielu firm są podstawą ich funkcjonowania i rozwoju. Warto więc weryfikować ich działania, aby mieć pewność, że dbają nie tylko o swój biznes.

Szczegółowy zakres usług w ramach produktu

Lepszy punkt widzenia

Sprawdź nasząofertę

Nasze produkty:

Doradztwo 

więcej...

Szkolenia

więcej...

Wdrożenia JIRA

więcej...

Kontroling projektowy

więcej...