Prawo zamówień publicznych w projektach IT

W odpowiedzi na oczekiwania naszych klientów przygotowaliśmy szkolenie omawiające zagadnienia i zawierające elementy know-how, które są podstawą naszej pracy doradczej. Udział w szkoleniu umożliwia zapoznanie się z zagadnieniami związanymi z prawem zamówień publicznych w kontekscie przygotowywania postępowań związanych z wdrożeniami systemów informatycznych.


Prawo zamówień publicznych w projektach ITOpis szkolenia:


Szkolenie łączy w sobie elementy wiedzy z zakresu PZP oraz wiedzy z zakresu inżynierii oprogramowania dzięki czemu uczestnicy mają okazję kompleksowo poznać zagadnienia związane z przygotowywaniem przedsięwzięć informatycznych od strony merytorycznej i formalnej. Realizacja projektów informatycznych jest przedsięwięciem złożonym dlatego istotnym czynnikiem wpływającym na jakość, funkcjonalność i tym samym na powodzenie wdrożenia jest wybór odpowiedniej oferty. Kierowanie się kryterium cenowym z reguły jest niewystarczające i prowadzi do poważnych komplikacji. Szkolenie kierowane jest do pracowników jednostek budżetowych podlegajacych prawu zamówień publicznych i prowadzone jest przez dwóch trenerów: specjalisty prawa zamówień publicznych i specjalisty w zakresie analizy systemów informatycznych.
 

  Szkolenie jest przeznaczone dla:

 • Pracowników zajmujących się przygotowaniem postępowań o zamówienia publiczne
 • Informatyków wspierających działania jednostek budżetowych stosujących PZP
  Po zakończeniu szkolenia uczestnicy powinni:

 • Znać zagadnienia związane z prawem zamówień publicznych
 • Potrafić wybrać odpowiedni tryb postępowania
 • Znać zasady dotyczące opisu przedmiotu zamówienia dla projektów informatycznych
 • Potrafić określić kryteria oceny ofert

Czas trwania szkolenia:

1 dzień

Forma prowadzenia zajęć:

Interaktywny wykład połączony z dyskusją, pytania i odpowiedzi podsumowujące najważniejsze zagadnienia. Szkolenie prowadzone jest przez dwóch trenerów.

Program szkolenia:


Dzień 1.

 • Prawo zamówień publicznych - zagadnienia ogólne
 • Regulacje prawne
 • Zasady zamówień publicznych (pisemność postępowania, jawność, uczciwa konkurencja, celowość wydatków)
 • Etapy przygotowania postępowania
 • Opis przedmiotu zamówienia a wymagania ustawowe
 • Wartość przedmiotu zamówienia (zasady i metody szacowania)
 • Wybór trybu i właściwe jego uzasadnienie – zagrożenie nieważności umowy
 • Omówienie trybów postępowania właściwych dla projektów IT
 • Opis przedmiotu zamówienia w projektach informatycznych
 • Dobór kryteriów oceny ofert
 • Kryteria subiektywne czy policzalne matematycznie?
 • Czy cena musi być jedynym kryterium oceny ofert?
Zapytaj o wolne terminy na szkoleniach...

Lepszy punkt widzenia

Sprawdź nasząofertę

Nasze produkty:

Doradztwo 

więcej...

Szkolenia

więcej...

Wdrożenia JIRA

więcej...

Kontroling projektowy

więcej...